...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Výzva ROP_Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - podpora komunitných centier zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie

03.12.2013 14:46
Opatrenie: 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Dátum platnosti: od 29. 11. 2013 do 10. 3. 2014
Kód vyzvy: ROP-2.1b-2013/01
 

výzva ROP-2.1b-2013-01.doc

Vzor Žiadosť o NFP 2.1b ROP 2013_01.doc

opis projektu ROP-2.1.b ROP 2013_01.xls

standardy komunitnych centier.doc

Ciselnik opravnenych vydavkov.xls

Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP.zip