...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Výzva ROP_ Regenerácia sídiel - neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty regiónov

03.12.2013 14:36
Prioritná os: 4. Regenerácia sídiel
Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel
Dátum platnosti: od 29. 11. 2013 do 14. 3. 2014
Kód vyzvy: ROP-4.1d-2013/01
 

Výzva 4.1d ROP 2013_01.doc

Vzor Žiadosť o NFP 4.1d ROP 2013-01.doc

Opis projektu 4.1d ROP 2013_01.xls

Položkový rozpočet 4.1d ROP 2013-01.xls

Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP.zip