...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Výzvy v rámci podpory podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

25.02.2013 14:44

Pôdohospodárska platobná agentúra vydala dňa 22.2.2013 oznámenie o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenia podľa § 4 „ dotácia na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie“ a § 5 „dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty zvierat“ nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

Týmto v y z ý v a oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2013 na podporné opatrenia :
 
§ 4 Dotácia na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie - termín výzvy 22.02.2013 – 22.03.2013
a
§ 5 Dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty zvierat - termín výzvy 22.02.2013 – 22.03.2013

 

Aktuálne schémy štátnej pomoci sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Schéma štátnej pomoci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie v znení Dodatku č. 1, číslo schémy SA.34588 (2012/XA) :
https://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=161&id=1401
Schéma štátnej pomoci na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty zvierat v znení Dodatku č. 2, číslo schémy SA.34589 (2012/XA) :
https://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=161&id=411
 
Bližšie informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci je možné získať priamo na sekcii projektových podpôr a štátnej pomoci, odbor štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Bratislave, kontakty: Ing. Katarína Hradská, tel. 0918 612 208, e-mail katarina.hradska@apa a Ing. Sylvia Čarná, tel. č. 0918 612 458, e-mail sylvia.carna@apa.sk).

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)