...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Výzvy z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

08.07.2014 10:37

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo na svojom portáli niekoľko výziev na podporu zamestnanosti v regiónoch.

Viac informácií nájdete na priložených linkoch:

https://www.upsvar.sk/profil-verejneho-obstaravatela/vyzvy-ustredia-prace-socialnych-veci-a-rodiny-od-1.7.2013/np-xxxiv-2-podpora-rozvoja-regionalnej-zamestnanosti-bez-bsk-1.html?page_id=416385

https://www.upsvar.sk/profil-verejneho-obstaravatela/vyzvy-ustredia-prace-socialnych-veci-a-rodiny-od-1.7.2013/np-xxi-b-podpora-vytvarania-pracovnych-miest-3.html?page_id=413229