...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Vzdelávanie v oblasti zeleného verejného obstarávania

14.03.2013 08:38

Odborné semináre k problematike uplatňovania environmentálnych charakteristík vo verejnom obstarávaní.

Sú určené pracovníkom miest, obcí,  ústredných orgánov štátnej správy a im podriadených organizácií, ktorí pôsobia v oblasti verejného obstarávania.  Semináre budú  organizované postupne počas roka 2013 v každom kraji.

18. januára 2012 schválila Vláda SR na návrh Ministerstva životného prostredia SR „Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie  v SR na roky 2011 až 2015“. Podľa uvedeného dokumentu majú  na Slovensku  do roku 2015 ústredné orgány štátnej správy a im podriadené organizácie dosiahnuť  65 percentný podiel „zelených zákaziek“ na celkovom verejnom obstarávaní a na úrovni samosprávnych krajov a miest by tento podiel mal dosiahnuť 50 percent. Jedným zo základných predpokladov pre splnenie tohto náročného cieľa je zvýšená informovanosť verejných obstarávateľov,  obstarávateľov i dodávateľov. Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia budú aj  v  roku 2013 organizovať odborné semináre k problematike uplatňovania environmentálnych charakteristík vo verejnom obstarávaní. Budú určené pracovníkom miest, obcí,  ústredných orgánov štátnej správy a im podriadených organizácií, ktorí pôsobia v oblasti verejného obstarávania.  Semináre budú  organizované postupne v každom kraji v  týchto termínoch:

Odborné semináre k problematike zeleného verejného obstarávania v roku 2013

Kraj

Termín konania

Miesto konania

Pozvánka + prihláška

Nitriansky

26. 03.

OÚŽP Nitra

pozvánka / prihláška

Košický

11. 04.

OÚŽP Košice

 

Banskobystrický

15. 05.

SAŽP Banská Bystrica

 

Bratislavský

18. 06.

SAŽP Bratislava

 

Žilinský

19. 09.

SAŽP Žilina

 

Prešovský

09. 10.

SAŽP Prešov

 

Trenčiansky

29.10.

OÚŽP Trenčín

 

Trnavský

06. 11.

VÚC Trnava

 

 

 

Zdroj: SAŽP