...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Vzdelávanie v oblasti zeleného verejného obstarávania

07.06.2013 08:29

18. januára 2012 schválila Vláda SR na návrh Ministerstva životného prostredia SR Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie  v SR na roky 2011 až 2015. Podľa uvedeného dokumentu majú  na Slovensku  do roku 2015 ústredné orgány štátnej správy a im podriadené organizácie dosiahnuť  65 percentný podiel „zelených zákaziek“ na celkovom verejnom obstarávaní a na úrovni samosprávnych krajov a miest by tento podiel mal dosiahnuť 50 percent. Jedným zo základných predpokladov pre splnenie tohto náročného cieľa je zvýšená informovanosť verejných obstarávateľov, obstarávateľov i dodávateľov. Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia budú aj  v  roku 2013 organizovať odborné semináre k problematike uplatňovania environmentálnych charakteristík vo verejnom obstarávaní. Budú určené pracovníkom miest, obcí,  ústredných orgánov štátnej správy a im podriadených organizácií, ktorí pôsobia v oblasti verejného obstarávania. Seminár je bezplatný.

Stiahnite si: PozvánkaPrihláška

Organizátor:SAŽP
E-mail:dobromila.bobkova@sazp.sk