...partner pre región...

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
+421 911 193 965
bielikova@rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá:

- programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja,

- programy odpadového hospodárstva, 

- programy rozvoja bývania, 

- stratégie cestovného ruchu, 

- komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny,

- stratégie miestneho rozvoja CLLD a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

Zamestnanosť na vidieku – možnosti a výzvy

12.03.2013 07:58

Národné centrum pre rovnosť príležitostí, NARMSP  a VÚC Banská Bystrica
Vás srdečne pozývajú na seminár

 

Zamestnanosť na vidieku - možnosti a výzvy

 Termín: 13.3.2013  o 9.00 – 16.00h
v zasadačke VÚC Banská Bystrica, Nám. SNP 23, Banská Bystrica

 

Cieľom seminára je priniesť informácie a príklady dobrej praxe v oblasti rozvoja vidieka, zvýšenia zamestnanosti a možnosti finančného krytia podnikateľských aktivít na vidieku. Seminár je spojený s diskusiou a hľadaním riešení existujúcich problémov .

Seminár je určený starostom/starostkám a všetkým, ktorí majú záujem a samozamestnanie a podnikanie na vidieku.

Program:

 •   Otvorenie seminára  (NCR a VÚC BB)
 •   Využívanie miestnych zdrojov  na rozvoj obce a  podnikania (Vladimír Ledecký)
 •   Výroba a predaj potravín (Stanislav Šilhár)
 •   Podporné programy pre rozvoj podnikania (Andrej Klimant, Stanislava Drusková)
 •   Prestávka na občerstvenie
 •   Vidiecky turizmus a podpora miestnej produkcie  + štrukturálne fondy na 2013-2014 (Anna Klimáčková)
 •   Ženy vidieka – ženy do voza aj do koča (Mária Behanovská)
 •   Remeslá na Slovensku – možnosti a príležitosti (Dušan Mikola)
 •   Prezentácia dobrých príkladov z praxe
 •   Diskusia           

Prednášajúci:

 •   Doc. Stanislav Šilhár (Výskumný ústav potravinársky, Biocentrum Modra)
 •   PhDr. Vladimír Ledecký (Spišský Hrhov, starosta)
 •     PhDr. Stanislava Druskova, Mgr. Andrej Klimant (Národná agentúra pre malé a stredné podnikanie)
 •   Mgr. Anna Klimáčková (Národné centrum pre rovnosť príležitostí)
 •   Mária Behanovská (Vidiecky parlament na Slovensku)
 •   Dušan Mikolaj  (Publicista a novinár)

Potvrdenie účasti zašlite e-mailom na adresu: ncr@stonline.sk.  Bližšie informácie Vám poskytneme na tel:. 0907 727271Tešíme sa na Vašu účasť.