...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Životné prostredie miest krajín V4

29.05.2013 10:53

Cieľom konferencie, organizovanej Slovenskou agentúrou životného prostredia,vytvoriť platformu odborníkov, inštitúcií a predstaviteľov samospráv krajín V4 pre prezentáciu názorov a aktivít miest, odporučení osvedčených postupov pre hlavných aktérov strategického plánovania, environmentálneho manažmentu miest krajín V4. Uviesť do praxe poznatky o životnom prostredí získané na odbornej báze a prostredníctvom najlepších príkladov inšpirovať účastníkov k neodkladnej aktívnej angažovanosti.

Bližšie informácie, pozvánka.