...partner pre región...

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
+421 911 193 965
bielikova@rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá:

- programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja,

- programy odpadového hospodárstva, 

- programy rozvoja bývania, 

- stratégie cestovného ruchu, 

- komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny,

- stratégie miestneho rozvoja CLLD a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

Zlepšime SPPOLOČNE Slovensko

21.03.2013 15:10

SPP spolu s Nadáciou SPP a EkoFondom vyhlasujú 2. ročník programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci konkrétnym ľuďom a  komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. Program SPPoločne zaznamenal mimoriadny pozitívny ohlas u širokej, ale aj odbornej verejnosti na celom Slovensku.

Podporené projekty v 1.ročníkuV 1. ročníku sa podporilo až 43 projektov v celkovej sume 320 000 eur v rámci celého Slovenska. Spolu sa investovalo do každého z regiónov (západ, stred a východ) viac ako 100 000 eur v rámci dvoch kategórii SPPoločne pre ľudí a SPPoločne pre domovinu.

Aj v 2. ročníku sa na projekty vyčlenilo celkovú sumu 320 000 eur, ktorú si podelia víťazné projekty v kategóriách SPPoločne pre ľudí a SPPoločne pre domovinu v rámci troch regiónov Slovenska (západ, stred, východ).

"Opäť chceme spoločne s vami realizovať nové projekty, vďaka ktorým zlepšíme kvalitu života vo vašej komunite a v mieste kde žijete a podporíme niečo nové, zaujímavé, tradično-netradičné."

Prihláste svoj verejnoprospešný projekt, ktorý by mohol priniesť vašej komunite a miestu kde žijete úžitok. Z prihlásených projektov vyberú odborné hodnotiace komisie v každom z troch regiónov (západ, stred, východ) 20 projektov z každej kategórie (spolu 120), ktoré sa budú uchádzať o podporu vo verejnom on-line hlasovaní. Ak sa vám podarí získať vo verejnom hlasovaní najviac bodov – hlasov za váš projekt, získate finančné prostriedky na jeho realizáciu.

Po skončení prihlasovania projektov sa spustí verejné on-line hlasovanie o najprínosnejší projekt pre daný región a 6 mimoriadne zaujímavých projektov získa navyše bonusové ceny.

Sami môžete rozhodnúť svojím hlasom, ktorý projekt získa finančný príspevok na svoju realizáciu a automaticky sa zaradíte do súťaže „Zlepšime SPPoločne Slovensko“ o atraktívne ceny.

Šancu uspieť má minimálne 12 projektov v každom z 3 regiónov Slovenska (západ, stred a východ) s najvyšším počtom pridelených hlasov – 6 projektov v kategórii SPPoločne pre ľudí a 6 projektov v kategórii SPPoločne pre domovinu, t.j. spolu najmenej 36 projektov.

O finančnú podporu sa môžu uchádzať tieto subjekty:

  •    Mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy
  •    Školské zariadenia: školy (materské, základné a stredné), univerzity, vysoké školy, vzdelávacie a výchovné zariadenia
  •    Kultúrne inštitúcie: múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.
  •    Športové zariadenia: rôzne športové organizácie (združenia, spolky a kluby) zaoberajúce sa podporou športu a športovým rozvojom detí a mládeže
  •    Obce a mestá

Viac info na https://www.sppolocne.sk/sk/