...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Zmena podmienok poskytnutia pomoci vo výzve OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01

17.05.2013 12:51

Fond sociálneho rozvoja ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia oznamuje žiadateľom o NFP zmenu podmienok poskytnutia pomoci v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01.

Do prílohy č. 1 príručky pre žiadateľa Špecifiká výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01, kapitola 1 Oprávnenosť výdavkov sa dopĺňajú medzi oprávnené výdavky aj výdavky na mobilné telefóny, doplnený text znie:

  •   V skupine výdavkov 632003 Poštové služby a telekomunikačné služby telekomunikačné poplatky (max. 4 mobilné telefóny, max. 65 €/mesiac)

Vzhľadom na povinnosť FSR pozastaviť (predĺžiť) výzvu na predkladanie žiadostí o NFP z dôvodu zmeny podmienok poskytnutia pomoci minimálne v dĺžke 15 dní, FSR upravuje v texte výzvy termín uzavretia výzvy nasledovne:

Termín uzavretia I. kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je 10.06.2013.

Blišie informácie môžete nájsť tu.