Partner pre región

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany

0911 193 965
bielikova[zavináč]rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá - PHSR, POH, Programy rozvoja bývania, Stratégie cestovného ruchu, Komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny - stratégie miestneho rozvoja CLLD,  a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

 Informačná databáza okresu Topoľčany

 

Informačná databáza o území okresu Topoľčany za rok 2010 na stiahnutie: infodatabaza_to_2010.pdf (727 kB)

 

OBSAH

 1. História

1.1   Historický vývoj okresu Topoľčany

1.2   Historické pamiatky

1.3   Mapa územia okresu Topoľčany

 1. Územie
 2. Obyvateľstvo ( 31.12.2009)
 3. Sociálne štatistiky (31.12.2009)
 4. Investičné možnosti v okrese Topoľčany
 5. Kultúra a šport
 6. Cestovný ruch
 7. Špecifické stránky a ekonomický potenciál okresu Topoľčany
 8. Zoznam obcí, ktoré majú PHSR
 9. Zoznam obcí, ktoré majú územný plán obce
 10. Zoznam miest, ktoré sú zapojené do integrovaného plánu miest
 11. Zoznam obcí, ktoré využívajú finančné nástroje EK, EIB: JEREMIE, JASPERS, JESSICA
 12. Zoznam obcí, ktoré sú zapojené do verejno-súkromných partnerstiev
 13. Zoznam obcí zapojených do cezhraničnej, medzinárodnej spolupráce
 14. Zoznam obcí, na území ktorých sú podnikateľské činnosti zamerané na podporu inovatívnych procesov, transfer nových a environmentálnych technológií s definovaním formy subjektu
 15. Zoznam obcí, ktoré nie sú napojené na vodovod a kanalizáciu
 16. Zoznam obcí, ktoré vyvíjajú spoluprácu s ďalšími obcami na území okresu
 17. Oblasti s najvyššou dochádzkou za prácou