...partner pre región...

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
+421 911 193 965
bielikova@rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá:

- programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja,

- programy odpadového hospodárstva, 

- programy rozvoja bývania, 

- stratégie cestovného ruchu, 

- komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny,

- stratégie miestneho rozvoja CLLD a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

Dear Europeans!

you have been fallen into our site of Regional Development Agency Topoľčiansko by your right click. I would like you to welcome here. 

Since its foundation in 2005 by Civil association RDA Topoľčiansko, company Prima-Print s.r.o and micro-region Pod Marhátom, our agency is mainly specialized in communication with representatives of municipalities of Topoľčany, Partizánske a Bánovce nad Bebravou districts. It was included into the Integrated network of regional development agencies by Ministry of Construction and Regional Development in June 2006, which aims to achieve possibilities of effective participation on creationg concepts and strategies of regional development, on programming, projecting and implementation of development activities, on creation of legislation in the field of regional development and cooperate with creation of conditions for a comprehensive solution to sustainable development of the regions in Slovakia together with other actors of regional development in Slovakia. Another priorities of RDA Topoľčiansko are providing information, advising and counselling, education, communication and collaboration among different sectors. 

I wish you like this website, as well as the entire agency to serve you as your personal guide to the world of regional development, important and major events   related to European Union and possibilities of obtainig financial funds for implementation investment and non-investment projects. With us you have an opportunity to participate on activities and projects which we prepare and realise for public, private and the third sector, whether by active or passive form. You will be informed about them through our website, e-mail, telephone and also personally. 

 

We are looking forward to working together. Please contact us at any time. 

Mgr. Jana Bieliková, director