Aktualizovaný harmonogram výziev pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

07/08/2011 13:22

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo aktualizovaný harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o Nenávratný finančný príspevok v rámci OP KaHR na rok 2011.

Harmonogram môžete nájsť tu.