Aktuálna výzva č. MASMPM/2012/01

10/09/2012 13:48

 

Aktuálna výzva č. MASMPM/2012/01

 

„Miestna akčná skupina“  Mikroregión pod Marhátom

vyhlasuje

VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA PODPORENEJ Z DOTÁCIE NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA                                         

Číslo / kód výzvy: MASMPM/2012/01

Miestna akčná skupina Mikroregión pod Marhátom (ďalej len „MAS Mikroregión pod Marhátom“), verejno - súkromné partnerstvo vybrané Nitrianskym samosprávnym krajom pre implementáciu Integrovanej stratégie miestneho rozvoja (Nástroj LEADER NSK 2) vyhlasuje dňa 10.9.2012 na základe rozhodnutia Predsedníctva o. z. MAS Mikroregión pod Marhátom výzvu pre predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytnutej z dotácie NSK na rok 2012 (ďalej len „ŽoNFP”) nasledovne:

v termíne od 10. 9. 2012 do 14. 9. 2012 pre opatrenie: 1. Obnova obcí

 

Viac info TU.