Aktuálne usmernenia v OP Výskum a vývoj a OP Vzdelávanie

13/08/2011 13:08

Usmernenie pre prijímateľov k vypĺňaniu a predkladaniu pracovných výkazov – Usmernenie č. 8/2011 operačný program Výskum a vývoj 

 

Usmernenie pre prijímateľov k vypĺňaniu a predkladaniu pracovných výkazov – Usmernenie č. 5/2011 operačný program Vzdelávanie