Aktuálny zoznam prijímateľov v OPŽP

07/03/2012 09:58

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnil aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP ku dňu 29. 02. 2012. Viac podrobností nájdete tu