BEZPLATNÉ ON-LINE ŠKOLENIA PRE ZÁSTUPCOV A ZAMESTNANCOV SAMOSPRÁVY

28/12/2012 12:13

Experti v oblasti energetiky, miestnej samosprávy a vzdelávania dospelých organizujú  bezplatné on-line školenia zamerané na miestne klimatické podmienky, energetickú efektívnosť a úlohu samosprávy v rámci projektu COVENANT CAPACITY, ktorý je spolufinancovaný z programu Inteligentná Energia pre Európu (IEE).

On-line školenie pozostáva z ôsmich modulov, ktoré Vám predstavia ako plánovať aktivity na miestnej úrovni v oblasti energetiky, oboznámia Vás so závažnosťou témy pre miestne samosprávy, poskytnú základné poradenstvo, ako aj nápady, tipy a nástroje o tom, ako spolupracovať s ľuďmi, štruktúrami a metódami. Moduly v sebe kombinujú informácie a interaktívne prvky vrátane cvičení, rád a užitočných odkazov na ďalšie poradenstvo.

8 modulov on-line školenia v 2 úrovniach:

Zásoby skleníkových plynov
Rozvoj energetickej efektívností
Manažment záujmových strán
Verejné obstarávanie
Stavebníctvo
Doprava
Odpad
Voda

Zástupcovia a zamestnanci samospráv absolvovaním školenia získajú relevantné vzdelanie/poznatky na vypracovanie akčného plánu energetickej efektívnosti (SEAP) pre svoju samosprávu.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať na webovej stránke TU a vybrať si témy, ktorým sa chcú venovať – napríklad zásoby skleníkových plynov, vývoj SEAP, verejné obstarávanie alebo voda.

Takto sa môžete učiť vlastným tempom! Využite tieto jednoduché on-line školenia.

***

COVENANT CAPACITY – Budovanie kapacít miestnej samosprávy na priblíženie miestneho klimatického prostredia a energetickej efektívnosti -  3 ročný projekt spolufinancovaný z programu Inteligentná energia pre Európu, ktorý začal v júni 2011 a potrvá až do mája 2014.

SEAP – Akčný plán energetickej efektívnosti je komplexný Európsky program budovania kapacít pre miestne samosprávy od motivácie, plánovania, implementácie, monitoringu až po hodnotenie.

Široká škála technológii a metód dnes prispieva k zlepšeniu energetickej efektívnosti, využitiu energie z obnoviteľných zdrojov a znižovaniu emisii. Program Inteligentná Energia v Európe (IEE) dáva podnet na riešenie zdravého a trvalo udržateľného prostredia a celoeurópskej výmeny znalostí a skúseností. Program financuje projekty, ktoré v praxi implementujú:
• podporu energetickej efektívnosti a racionálne využívanie zdrojov energie;
• zvyšovanie spotreby nových a obnoviteľných zdrojov energie, podporu energetickej diverzifikácie;
• stimuláciu energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie v oblasti dopravy.

Realizátorom celého projektu je organizácia ICLEI – Miestna samospráva pre trvalo udržateľný rozvoj, ktorá je popredným svetovým združením miest a obcí zameraných na trvalo udržateľný rozvoj. Podporuje mestá, aby sa stali trvalo udržateľnými, efektívnymi komunitami, ktoré účinne využívajú biologicky rozmanité zdroje s nízkym obsahom uhlíka; budujú sofistikovanú infraštruktúru a vytvárajú inkluzívnu ekonomiku priateľskú k prírode.

Zdroj: www.zmos.sk