Česko-slovenský seminár “Role měst a obcí v programech Společného strategického rámce 2014-2020”

11/01/2013 08:21

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky usporiadajú spoločne česko-slovenský seminár “Role měst a obcí v programech Společného strategického rámce 2014-2020”.

 
Seminár bude zameraný na zdieľanie skúseností a návrhov týkajúcich sa rolí miest a obcí v príprave a realizácii programov Spoločného strategického rámca v budúcom programovom období a na otvorenú diskusiu s partnermi z oboch krajín.
 
Dátum konania seminára je stanovený na 21.-22. januára 2013 v Prahe, pričom miesto konania bude ešte upresnené.
 
 
Návrh programu si môžete stiahnuť tu: Návrh programu