CKO informuje

02/04/2012 13:58

Centrálny koordinačný orgán aktualizoval k 30.3.2012 Systém riadenia ŠF a KF na PO 2007 – 2013. Dokument na stiahnutie tu.