...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK na podporu kultúry a športu

27/07/2012 08:19

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu č. 4/2010 vyhlasuje

VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ

o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2013

Žiadosť v dvoch vyhotoveniach musí byť kompletná a napísaná na počítači. 
Pri spracovaní žiadosti je potrebné postupovať v zmysle Metodického pokynu a zásad, ktoré je možné stiahnuť spolu s formulárom žiadosti z internetovej stránky Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja www.unsk.sk.
Otázky spojené s prípravou a podávaním žiadostí je možné konzultovať osobne na oddelení kultúryÚradu NSK (Kupecká ul. č. 3, Nitra), alebo na oddelení mládeže, telesnej kultúry a športu Úradu NSK (Štefánikova tr. 69, Nitra). Informácie získate aj telefonicky na číslach: 037/6925970 (oblasť kultúry) a 037/6922959 (oblasť športu a telesnej kultúry).

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31.10.2012.

  • Metodický pokyn a zásady pre vypracovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na podporu kultúry a športu  (PDF 39KB)
  • Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu kultúry a športu  (PDF 28KB)  (DOC 51KB)