Cyklochodníky smerujú k eurofondom

07/01/2013 09:09

Nielen diaľnice alebo železnice, ale aj cyklistické komunikácie  sa zrejme budú stavať z eurofondov. Základným kameňom, ktorý umožní vybudovať kvalitné a bezpečné trasy pre cyklistov z európskych peňazí je Návrh národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky na Slovensku  ( 2013-2020), s prípravou ktorej v týchto dňoch finišuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a na rokovanie vlády bude predložená už v apríli tohto roka.

“Ak sa chceme vyrovnať cyklisticky vyspelejším  krajinám Európy, ako je napríklad Nemecko, musíme na vybudovanie cyklotrás preinvestovať v rokoch 2014 – 2016  približne 45 miliónov eur,“ povedal Martin Kóňa, hovorca ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Vzhľadom na napätú situáciu v rozpočte by sa tieto peniaze mohli vyčleniť z eurofondov. Máme ambíciu to stihnúť v prvých troch rokoch nového programovacieho obdobia na roky 2014 až 2020, aby tieto cesty mohla cyklistická verejnosť využívať čo najskôr.

Ministerstvo dopravy sa snaží zvýšiť podporu pre cyklistov, pretože ide o ekologický spôsob dopravy, ktorý navyše nekomplikuje dopravnú situáciu v mestách a na vidieku podporuje rozvoj cestovného ruchu. Na Slovensku je pritom cyklistická doprava v úzadí. Kým u nás tvorí maximálne 1,5  percentný podiel na celkovej doprave, v Česku je to šesť percent, v Nemecku 12 a v Holandsku alebo Dánsku až 30 percent celkovej dopravy.

Výhodou včas pripravenej cyklostratégie bude fakt, že vyššie územné celky, neziskové organizácie ale aj občianski aktivisti budú mať čas vytipovať a pripraviť trasy, kde by mali tieto cyklistické chodníky vzniknúť. Už dnes pritom existujú projekty na cyklochodníky v celkovej dĺžke presahujúcich 75 kilometrov, na ktoré je už vydané stavebné alebo územné rozhodnutie . Ide o trasy v Prešove, Liptovskom Mikuláši alebo cyklistická komunikácia  Zvolen - Banská Bystrica.

Martin Kóňa 
Hovorca Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR 

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk