Dotácie z Ministerstva kultúry SR

30/11/2011 09:43

Ministerstvo kultúry SR upozorňuje, že pre všetky programy dotačného systému je v rámci I. kola stanovený jednotný termín na predkladanie žiadostí, a to do 30. decembra 2011. Viac info tu.