...partner pre región...

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
+421 911 193 965
bielikova@rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá:

- programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja,

- programy odpadového hospodárstva, 

- programy rozvoja bývania, 

- stratégie cestovného ruchu, 

- komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny,

- stratégie miestneho rozvoja CLLD a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

Prieskum spokojnosti obyvateľov so službami v oblasti cestovného ruchu v okrese Topoľčany

04/11/2011 11:49

Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko v spolupráci s mestom Topoľčany realizuje prieskum spokojnosti obyvateľov so službami v cestovnom ruchu v okrese Topoľčany. Výsledky prieskumu budú zohľadnené v práve pripravovanej Stratégii rozvoja CR pre okres Topoľčany, ktorá bude slúžiť ako hlavný plánovací dokument pre oblasť cestovného ruchu v regióne.

Zapojte sa aj Vy prostredníctvom dotazníka a vyjadrite svoj názor na poskytované služby vo Vašom bydlisku!

Dotazník nájdete tu.