Prieskum spokojnosti obyvateľov so službami v oblasti cestovného ruchu v okrese Topoľčany

04/11/2011 11:49

Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko v spolupráci s mestom Topoľčany realizuje prieskum spokojnosti obyvateľov so službami v cestovnom ruchu v okrese Topoľčany. Výsledky prieskumu budú zohľadnené v práve pripravovanej Stratégii rozvoja CR pre okres Topoľčany, ktorá bude slúžiť ako hlavný plánovací dokument pre oblasť cestovného ruchu v regióne.

Zapojte sa aj Vy prostredníctvom dotazníka a vyjadrite svoj názor na poskytované služby vo Vašom bydlisku!

Dotazník nájdete tu.