DVOJROČNÝ ŠKOLIACI KURZ PRE PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU 2013 – 2014

18/12/2012 12:15

Oddelenie mládeže Európskeho centra mladých Rady Európy otvorilo dlhodobý školiaci kurz pre pracovníkov s mládežou o prístupe k sociálnym právam pre všetkých mladých ľudí (LTTC), ako doplnkové vzdelávanie pre pracovníkov, ktorí aktívne pracujú s mladými ľuďmi, ktorí sú z  nevýhodných skupín.

LTTC ponúka rozvoj zručností pre 30 pracovníkov, ktorí pracujú s mládežou, pri príprave a realizácii projektov a partnerstiev na podporu mládeže so zameraním na prekonávanie diskriminácie, vylúčenia a násilia v perspektíve EU.

LTTC sa skladá zo 4 fáz:

Prípravná fáza
Január – Marec 2013
prípravné activity kurzu, spoznávanie účastnikov medzi sebou a rozvoj analýzy sociálnych politík súvisiacich práv v praxi.
1. seminár
12 – 21 Marec 2013, Európske Centrum Mladých, Štrasburg
zlepšenie zručností k príprave a realizícii projektov prostredníctvom vypracovania idey projektu a následnej kontroly.
Realizácia projektu  a vzdelávania
April 2013 – September 2014
realizácia projektov prostredníctvom mladých lídrov v spolupráci s miestou samosprávou a občianskou spoločnosťou
Záverečný seminár
September 2014
zhodnotenie kurzu a vplyvu projektov pre mladých ľudí, ktorí sa podieľali na projekte.

 

Počas kurzu, každý účastník vypracuje  a zrealizuje v spolupráci s miestnou samosprávou, projekt s aktívnou účasťou miestnych mladých ľudí, ktorý bude riešiť konkrétne problémy mladých v prístupe k sociálnym právam a pokiaľ ide o negatívne dôsledky diskriminácie, násilia či vylúčenia.

Prihlášky žiadateľov (18 - 35 rokov) spolu s Odporúčaním vysielajúcej organizácie, sociálnou analýzou a náčrt projektu musia byť predložené najneskôr do 20. decembra 2012 prostredníctvom linku: https://youthapplications.coe.int/ alebo na adresu: eyc.programme@coe.int

Úspešní žiadatelia budú informovaní  v koncom Januára 2013.

Výzva
Stručný opis kurzu

 

Zdroj: www.zmos.sk