EkoFond plánuje rozdeliť ďalších 1 600 000 €

13/11/2012 08:14

Od roku 2008 podporil EkoFond prostredníctvom piatich grantových programov spolu 186 verejnoprospešných subjektov a fyzických osôb – nepodnikateľov celkovou sumou 5 682 075 €. Vzhľadom na veľký záujem zo strany žiadateľov a snahu EkoFondu dlhodobo podporovať zlepšovanie energetickej efektívnosti na Slovensku, vyhlasuje EkoFond aj tento rok tri nové grantové výzvy.  Mestá, obce a verejnoprospešné organizácie budú tak mať opäť možnosť získať až 1 600 000 € na realizáciu projektov súvisiacich s úsporami energie. Info tu.