Elektroodpad

22/06/2011 11:20

Ministerstvo životného prostredia SR:

Nakladanie so starými elektrozariadeniami má svoje pravidlá.