Európsky rok občanov 2013

14/01/2013 13:57

Oficiálna internetová stránka Europa.eu spustila nový portál venovaný Európskemu roku občanov 2013. Ten bol oficiálne zahájený 10. januára 2013 v írskom Dubline. 

Európsky rok občanov 2013 je venovaný právam, ktoré sú spojené s občianstvom EÚ. V jeho priebehu sa bude na podujatiach a konferenciách organizovaných v celej Európe podnecovať diskusia, nielen o týchto právach, ale aj o cieľoch, ktoré by EÚ mala dosiahnuť do roku 2020.  

Zameriava sa na práva, ktoré majú všetci občania EÚ. Tieto práva prinášajú úžitok nielen 500 miliónom Európanov, ktorí ich využívajú každý deň, ale aj ekonomike EÚ. Európsky rok bude príležitosťou pre dialóg na všetkých úrovniach verejnej správy, občianskej spoločnosti a podnikateľskej sféry s cieľom preskúmať, ako by mala EÚ vyzerať v roku 2020 z hľadiska práv, politík a správy.

Viac odpovedí na otázky, prečo sa organizuje Európsky rok občanov, kontext, ciele a prezentácia, ako aj iné zaujímavosti a podrobné informácie získate na portáli https://europa.eu/citizens-2013/sk/.