Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

27/05/2011 00:00

Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia zverejnil Výkladové stanovisko pre odborné aktivity v oblasti vzdelávania cieľových skupín v projektoch OP ZaSI týkajúce sa najmä zavedenia limitov na vzdelávanie. Viac info tu.