Grantové možnosti pre miestne občianske iniciatívy

19/07/2011 15:00

Európsky kontaktný bod Slovensko v spolupráci so ZMOS Vás pozývajú na workshop „Grantové možnosti pre miestne občianske iniciatívy“ zameraný na výzvy programu Európa pre občanov 2007-2013. Viac info tu.