Grantové programy z EkoFondu

20/12/2012 11:11

EkoFond, n. f., vyhlasuje možnosť získania podpornej dotácie na 3 svoje programy -  Program 01 Kogenerácia a trigenerácia na báze zemného plynu, Program 02 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a Program 03 Podpora inštalácie plynových tepelných čerpadiel. Viac informácií o jednotlivých programoch a možnostiach získania podpory získate na internetovej stránke www.ekofond.sk.