...partner pre región...

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
+421 911 193 965
bielikova@rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá:

- programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja,

- programy odpadového hospodárstva, 

- programy rozvoja bývania, 

- stratégie cestovného ruchu, 

- komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny,

- stratégie miestneho rozvoja CLLD a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

Grantové programy z EkoFondu

20/12/2012 11:11

EkoFond, n. f., vyhlasuje možnosť získania podpornej dotácie na 3 svoje programy -  Program 01 Kogenerácia a trigenerácia na báze zemného plynu, Program 02 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a Program 03 Podpora inštalácie plynových tepelných čerpadiel. Viac informácií o jednotlivých programoch a možnostiach získania podpory získate na internetovej stránke www.ekofond.sk.