HARMONOGRAM VÝZIEV OPŽP

13/11/2012 08:32

 

HARMONOGRAM VÝZIEV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom OPŽP pre rok 2012 podľa prioritných osí tu: