Harmonogramy výziev na rok 2013

20/12/2012 11:03

Harmonogramy výziev na rok 2013 z Envirofondu, Regionálneho operačného programu, OP Vzdelávanie, OP Výskum a Vývoj, OP Zdravotníctvo a OP Životné prostredie nájdete tu: ROP, OP V, OP VaV, OP Z, OP ŽP, Envirofond.