Partner pre región

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany

0911 193 965
bielikova[zavináč]rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá - PHSR, POH, Programy rozvoja bývania, Stratégie cestovného ruchu, Komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny - stratégie miestneho rozvoja CLLD,  a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Harmonogramy výziev na rok 2013

20/12/2012 11:03

Harmonogramy výziev na rok 2013 z Envirofondu, Regionálneho operačného programu, OP Vzdelávanie, OP Výskum a Vývoj, OP Zdravotníctvo a OP Životné prostredie nájdete tu: ROP, OP V, OP VaV, OP Z, OP ŽP, Envirofond.