INFORMAČNÉ DNI Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 - 2013

31/08/2011 09:56

Národná rozvojová agentúra Maďarska ako Riadiaci orgán programu, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom programu pripravujú informačné dni k zverejnenej 4.výzve na predkladanie projektových žiadostí.

Informačné dni sa budú konať v nasledovných termínoch:

dňa 05. septembra 2011 o 14.00 hodine,

v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava 25

Potvrdenie Vašej účasti do 01.09.2011 na adresu kmihalova@vati.hu

dňa 16. septembra 2011 o 10.00 hodine,

v malej zasadačke Magistrátu Mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice

Potvrdenie Vašej účasti do 12.09.2011 na adresu peczeovat@vucke.sk

dňa 20. septembra 2011 o 10.00 hodine,

na Mestskom úrade vo Fiľakove, Radničná 25, Fiľakovo.

Potvrdenie Vašej účasti do 15.09.2011 na adresu tatiana.reizerova@vucbb.sk

dňa 22. septembra 2011 o 10.00 hodine,

v Poľovníckom kaštieli Palárikovo,

Potvrdenie Vašej účasti do 18.09.2011 na adresu arpad.bak@unsk.sk

Cieľom podujatí je predstaviť podmienky 4. výzvy na predkladanie projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013, ktorá bola vyhlásená dňa 23. júna 2011.

V rámci prednášok žiadatelia dostanú cenné informácie potrebné na predloženie projektovej žiadosti, informácie o priebehu výzvy, podmienkach projektového partnerstva, projektových a programových dokumentoch, finančnom plánovaní projektov ako aj o všetkých podmienkach potrebných pre úspešnú realizáciu projektu.

Registrácia účastníkov bude 15 minút pred začatím podujatí. Predpokladané trvanie podujatí sa odhaduje na 3 hodiny.

Výzvu a jej dokumenty nájdete na stránke https://www.husk-cbc.eu, v slovenskom aj maďarskom jazyku. Prosíme vás o preštudovanie programových dokumentov do konania informačného dňa, aby bolo možné odpovedať na konkrétne otázky.