Informačné podujatie - REPIS

28/06/2011 14:49

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Vás pozýva na  bezplatné informačné podujatia pre potenciálnych žiadateľov v rámci aktuálne vyhlásenej výzvy v Operačnom programe Životné prostredie k prioritnej osi 4, ktoré sa budú konať dňa 13.07.2011 a 20.07.2011 v Nitre. Viac info tu.