Informačný deň k 7. rámcovému programu v Bratislave

13/04/2012 11:22

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou technickou univerzitou, BIC Bratislava, Neulogy, Portálom Energia, SHMÚ, Slovenskou akadémiou vied, Univerzitou Mateja Bela a Žilinskou univerzitou si Vás dovoľujú pozvať na informačný deň pre tematické oblasti 7. rámcového programu:

 • Bezpečnosť (Security)
 • Energetika
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Ľudia
 • Myšlienky
 • Nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie
 • Socio-ekonomické a humanitné vedy (SSH)
 • Špecifické činnosti v rámci medzinárodnej spolupráce
 • Veda v spoločnosti
 • Vesmír
 • Výskum v prospech malých a stredných podnikov

Čo získate účasťou na informačnom dni?

 • informácie o 7. rámcovom programe, ako aj o pripravovanom programe Horizont 2020
 • aktuálne informácie o pripravovaných výzvach 7. rámcového programu v 11 tematických oblastiach
 • informácie ako napísať kvalitný projekt
 • informácie o tom ako sa zapojiť do výziev a ako vytvoriť konzorcium
 • právne finančné pravidlá riešenia projektov v 7. rámcovom programe.

Dátum konania informačného dňa

26. apríla 2012 (štvrtok) o 9:00

Miesto konania informačného dňa

Aula Dionýza Ilkoviča

Slovenská technická univerzita

Mýtna 36

Bratislava

Pozvánkuprogram registráciu na informačný deň nájdete tu.