Informačný deň k 7. rámcovému programu v Košiciach

13/04/2012 10:58

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Technickou univerzitou v Košiciach, BIC Bratislava, Slovenskou akadémiou vied,  si Vás dovoľujú pozvať na informačný deň pre tematické oblasti 7. rámcového programu:

 • Bezpečnosť (Security)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Ľudia
 • Nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie
 • Socio-ekonomické a humanitné vedy (SSH)
 • Špecifické činnosti v rámci medzinárodnej spolupráce
 • Výskum v prospech malých a stredných podnikov

Čo získate účasťou na informačnom dni?

 • informácie o 7. rámcovom programe, ako aj o pripravovanom programe Horizont 2020
 • aktuálne informácie o pripravovaných výzvach 7. rámcového programu v 7 tematických oblastiach
 • informácie ako napísať kvalitný projekt
 • informácie o tom ako sa zapojiť do výziev a ako vytvoriť konzorcium
 • právne finančné pravidlá riešenia projektov v 7. rámcovom programe.

Dátum konania informačného dňa

25. apríla 2012 (streda) o 9:00

Miesto konania informačného dňa

Aula Maxima

Technická univerzita v Košiciach

Letná 1/9

Košice

Pozvánkuprogram registráciu na informačný deň nájdete tu.