Informačný deň v Bratislave

11/07/2012 16:05

 

Info-deň19.7.2012

MIESTO:STU, Bratislava

Európska komisia 10. júla 2012 zverejnia posledné výzvy v rámci 7.RP v celkovom objeme 8,1 mld. EUR. Ide celkovo o 52 výziev. 

Slovnská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, BIC Bratislava, Slovenskou tehnickou univerztou v Bratislave a spoluorganizátormi si Vás dovoľujú pozvať na prvý informačný deň pozverejnení výziev, a to v týchto oblastiach:

• Zdravie
• Potraviny, poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo a biotechnológie
• Informačné a komunikačné technológie 
• Nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie
• Energetika
• Životné prostredie (vrátane klimatických zmien)
• Doprava (vrátane vzdušnej)
• Socio-ekonomické a humanitné vedy 
• Vesmír
• Bezpečnosť
• Myšlienky
• Ľudia
• Výskumné infraštruktúry
• Výskum v prospech MSP 
• Veda a spoločnosť
• Činnosti v rámci medzinárodnej spolupráce (INCO)
• Jadrové štiepenie a ochrana pred žiarením

Účasť na informačnom dni je bezplatná.

Program informačného dňa

Pozvánka na informačný deň