Informačný deň v Nitre (14. júna 2012)

12/05/2012 12:57

SOVVA v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, BIC Bratislava, Národným lesníckym centrom, Neulogy, energia.sk, SAIA, SHMÚ, Slovenskou akadémiou vied a Žilinskou univerzitou zorganizovala si Vás dovoľujú pozvať na informačný deň k pripravovaným výzvam 7.RP v týchto oblastiach:

 • Potraviny, poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo, biotechnológie
 • Životné prostredie (vrátane klimatických zmien)
 • Zdravie
 • Nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie
 • Myšlienky
 • Socio-ekonomické a humanitné vedy
 • Bezpečnosť
 • Vesmír
 • Energia
 • Ľudia
 • Veda v spoločnosti
 • IKT

Informačný deň sa uskutoční dňa 14. júna 2012 (štvrtok) o 9.00 hod na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, v CH - posluchárni.

Pozvánku, ako aj možnosť prihlásiť sa na informačný deň nájdete tu