Juhomoravské inovačné vouchere aj pre slovenské firmy

12/04/2012 13:13

14.3.-2.5.2012

Cieľ projektu

Inovačné vouchery sú nástrojom podpory spolupráce podnikov s brnenskými vedecko-výskumnými inštitúciami. Umožňujú firme plne sa sústrediť na biznis, zatiaľ čo výskumník dodá znalosti potrebné pre inovácie. Vzájomná spolupráca preto prináša vysokú pridanú hodnotu, ktorá môže výrazne posilniť konkurencieschopnosť zúčastnených aktérov. Inovačné vouchery pomáhajú odbúravať bariéry vzájomnej nedôvery firemného a akademického sveta.

V minulých troch výzvach bolo rozdaných celkovo 145 inovačných poukazov v hodnote cez 20 miliónov korún.

V Českej republike predstavilo tento nástroj po prvýkrát v roku 2009 Juhomoravské inovačné centrum. V nasledujúcich rokoch sa stal inšpiráciou pre ďalšie kraje ČR (Královéhradecký, Žilinský, Banskobystrický, Košický a ďalšie).

 

Čo je to inovačný voucher?

 • Dotácia v hodnote až 100 tisíc korún (kryje 75% hodnoty zákazky)
 • Určená na nákup znalostí (služieb) od jednej z brnenských vedecko-výskumných inštitúcií
 • Pre inovatívne firmy z celého sveta
 • S minimálnou administratívnou záťažou
 • Osvedčený nástroj podpory transferu technológií
 
 

Čo inovačné vouchery podporujú

Inovačný voucher môže firma minúť za znalosť zakúpenú od poskytovateľa vedomostí, ktorá je pre ňu nová, nie je bežne dostupná a posilní konkurencieschopnosť spoločnosti. Takú vedomostí môže byť napríklad:
 
 • Vývoj produktu / procesu / služby
 • Testovanie a meranie
 • Štúdia uskutočniteľnosti
 • Prístup k výskumnému zariadenia
 • Navrhovanie prototypov
 • Analýza vhodnosti použitia materiálu
 • Dizajn produktu
 • Tvorba biznis plánu k inovatívnemu produktu
 • Posúdenie ekonomického vplyvu
 • Analýza trhu / marketingová stratégia
 • Inovačný / technologický audit
 • Nastavenie nového biznis alebo management modelu firmy
 • Optimalizácia operačných procesov firmy a ďalšie
 
Viac informácií: www.inovacnivouchery.cz