Komisia chce viac podnikateľov na oživenie rastu

10/01/2013 08:59

Európska komisia zverejnila akčný plán na podporu podnikateľskej kultúry v Európe. Na oživenie rastu a zamestnanosti je podľa nej treba viac podnikateľov.

Komisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani predstavil plán stimulácie podnikateľského potenciálu do roku 2020. Pri výchove novej generácie podnikateľov zdôrazňuje najmä význam vzdelávania.

Opatrenia sú zamerané na špecifické skupiny ako sú mladí ľudia, ženy, seniori, migranti a nezamestnaní. Podľa Tajaniho Komisia chce, aby sa podnikanie stalo atraktívnou a prístupnou vyhliadkou pre Európanov.

 

Cieľom je zlepšiť prístup k finančným prostriedkom, zredukovať byrokraciu, podporiť druhé šance v prípade bankrotov spôsobených oneskoreným splácaním faktúr, stimulovať nové možnosti podnikania v digitálnom veku či uľahčiť prevody vlastníctva podnikov.

„Snažili sme sa prísť s návrhom, ktorý odstráni prekážky, aby sme umožnili našej ekonomike rásť a tak efektívne bojovať s krízou,“ uviedol taliansky komisár.

Ako vyplýva z výsledkov prieskumu Eurobarometer, získať záujem Európanov o podnikanie by nemalo byť veľkým problémom. Takmer štyria z desiatich by totiž chceli byť svojím vlastným šéfom, ak by mohli.

Komisia odhaduje, že ak by bol tento potenciál využitý, vznikli by milióny nových firiem, ktoré by doplnili rady 21 miliónov už existujúcich malých a stredných podnikov v EÚ.

 

Lepší prístup k finančným zdrojom

 

Prístup k finančným prostriedkom je jednou z najväčších slabín, ktoré podnikatelia pociťujú najmä v počiatočných fázach podnikania.

Komisia chce podporovať programy zamerané na rozvoj trhu s mikrofinancovaním a sprístupniť zdroje členským štátom a regiónom. Malé a stredné podniky by mohli získavať prostriedky prostredníctvom priamych súkromných investícií – napríklad cez minidlhopisy či kolektívne financovanie.

Členským štátom adresuje výzvu, aby upravili národnú legislatívu a sprístupnili nové alternatívne formy financovania pre start-upy. Na vytvorenie schém pre mikrofinancovanie môžu požiť aj štrukturálne fondy EÚ.

Tajani dúfa, že v budúcom rozpočtovom rámci EÚ na obdobie 2014 – 2020 bude na výskum a inovácie vyčlenených 80 miliárd eur a 2,4 miliardy na konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov.

 

Podnikateľské vzdelávanie pre študentov

 

Komisár zdôraznil, že EÚ tiež chce, aby školy zaviedli osobitné hodiny venované podnikaniu. Podľa štúdií 15 až 20 % študentov, ktorí sa zúčastnia na projektoch minifiriem počas svojho stredoškolského štúdia, si neskôr založí vlastnú firmu.

Európska exekutíva v súčasnosti spolupracuje s OECD na vypracovaní usmernení, tak aby takéto školenia mohli byť zavádzané na univerzitách a o tom ako môžu študenti získať pracovnú skúsenosť v spoločnostiach.

 

Zdroj: www.euroactiv.sk