Konferencia "Rozvoj regiónov Slovenska v kontexte politiky súdržnosti EÚ".

02/06/2011 00:00

Dňa 24. mája 2011 sa v Bratislave uskutočnila pod záštitou 1. podpredsedu vlády a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Jána Figeľa, konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom „Rozvoj regiónov Slovenska v kontexte politiky súdržnosti EÚ“. Viac info tu.