Konzultačný workshop k februárovej výzve programu EpO 2007-2013

28/12/2012 15:27

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) prichystalo pre svojich členov konzultačný workshop k februárovej výzve programu Európa pre občanov - 1. februára 2013 je uzávierka grantovej výzvy programu Európa pre občanov pre mestá, obce i organizácie občianskej spoločnosti.

Konzultačný workshop sa uskutoční 7. januára 2013 v Bratislave o 10,00 hod.(Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava) k opatreniu programu 1.1 (aktivity partnerských miest) a 1.2 (sieťovanie medzi partnerskými mestami).

Workshop je určený pre predstaviteľov miest/obcí a spolupracujúce organizácie, ktoré si plánujú podať projekt k 1. februáru 2013.

Na workshop sa môžete prihlásiť sa do 6. januára 2013 zaslaním e-mailu na office@europapreobcanov.sk.

Viac informácií o workshope, grantovej výzve a termínoch nájdete na: https://zahranicnaspolupraca.zmos.sk/program-eu-pre-obcanov-2007-2013.phtml?id3=69142