Kooperačné podujatie CONECO

14/02/2012 08:53
pajko seminar.jpg

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania si Vás dovoľuje pozvať na

Kooperačné podujatie CONECO

Kedy: 28. marca 2012 (streda),
Kde: výstavný areál INCHEBA EXPO Bratislava

Kooperačné podujatie Coneco je určené pre organizácie a spoločnosti pôsobiace v oblasti stavebníctva, zaoberajúce sa výrobou a rozvodom tepla, vykurovaním, energetickou efektívnosťou a racionalizáciou využitia energie. Podujatie bude prebiehať spolu s medzinárodnými veľtrhmi: 33. medzinárodný veľtrh CONECO; 22. medzinárodný veľtrh energetickej efektívnosti a racionalizácie využitia energie RACIOENERGIA; 3. výstava STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA; 16. medzinárodná špecializovaná výstava CLIMATHERM; 6. prezentácia investičných zámerov CONECOINVEST a 8. veľtrh SLOVREALINVEST

Sektorové zameranie podujatia:

CONECO:

 • Služby v stavebníctve;
 • Architektúra, urbanizmus, Design;
 • Normalizácia, skúšobníctvo, certifikácia, metrológia;
 • Prístroje pre stavebníctvo;
 • Realizácia stavieb;
 • Stavebné technológie a remeslá;
 • Stavebné materiály a výrobky;
 • Okná, dvere, vráta, brány, ploty, schody, výťahy;
 • Stavebná chémia;
 • Izolačné materiály;
 • Sanitárna technika;
 • Elektroinštalácia;
 • Bezpečnostné systémy;
 • Náradie a nástroje;
 • Paženie, debnenie, lešenie; 
 • Stavebné stroje


RACIOENERGIA:

 • Technické zariadenia na výrobu tepla;
 • Vykurovanie;
 • Meranie, regulácia, riadenie; 
 • Rozvody;
 • Armatúry;
 • Primárne zdroje energie;
 • Montáž a servisné služby;
 • Obchod s energiou a energetické služby


CLIMATHERM:

 • Ćerpadlá, kompresory, ventilátory;
 • Klimatizácia, vetranie, čistenie, odsávanie, sušenie vzduchu a plynu, chladenie;
 • Montáž a servis

Program:
09.00 -  9.15    Registrácia
9.15 -  17.00    Individuálne stretnutia
18.00    Ukončenie podujatia

Podmienky účasti na podujatí:
Ak mate záujem o podujatie, prosím zaregistrujte sa priamo na webovej stránke: www.een.sk/CONECO2012

Organizátor zabezpečí pre registrovaných účastníkov individuálnych stretnutí voľný vstup na veľtrh počas trvania výstavy, katalóg výstavy CONECO  a občerstvenie počas trvania  kooperačného podujatia.

Termín registrácie:
14. marca 2012  (po tomto dni si účastníci budú môcť vyberať z on-line katalógu svojich partnerov na rokovania).

Termín na zaslanie požiadaviek na stretnutia:
21. marec 2012

Registračný poplatok:
Účasť bez poplatku.

Kontakt:
Olga Nemethova,  tel: +421 2 50244 513; e-mail: nemethova@nadsme.sk;
https://www.enterprise-europe-network.sk