"Lepšie nápady pre fondy EÚ"

14/01/2013 08:47

Pozývame Vás na Vás podujatie pri príležitosti vyhodnotenia súťaže „Lepšie nápady pre fondy EÚ“, ktoré sa uskutoční 16. januára 2013 o 13:00 v Európske informačné centrum, Palisády 29 v Bratislave. 

Podujatie je záverom národnej súťaže projektových nápadov občanov na udržateľné využívanie fondov EÚ s názvom „Lepšie nápady pre fondy EÚ“, ktorú organizujú Priatelia Zeme-CEPA v spolupráci s medzinárodnou sieťou CEE Bankwatch Network. Súťaž prebieha zároveň v ďalších siedmich nových členských štátoch EÚ a jej cieľom je priblížiť názory a požiadavky občanov nositeľom rozhodnutí na úrovni EÚ aj na úrovni členských štátov.

Viac informácií vrátane programu nájdete v pozvánke (pdf)

Záujemcov o účasť prosíme, aby sa zaregistrovali zaslaním vyplneného formulára na e-mailovú adresu nemcova@priateliazeme.sk. Kontakty a viac informácií nájdete v pozvánke (pdf)