MH SR - príklad chýb vo verejnom obstarávaní

16/09/2011 15:53

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo upozornenie pre žiadateľov/prijímateľov, ktoré sa týka procesu verejného obstarávania. Upozornenie obsahuje najčastejšie sa vyskytujúce nedodržanie princípov a postupov verejného obstarávania. Viac info tu.