Miestna dátová základňa

18/12/2012 14:41

V súlade s uzatvorenou zmluvou s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR uvádzame aktualizovanú Miestnu dátovú základňu 2012 pre okresy Topoľčany a Partizánske. Nájdete ju v ponuke v časti Náš región.

Miestnu dátovú základňu môžete nájsť aj na stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja www.mindop.sk, nachádza sa v hlavnej ponuke záložiek v časti Štatistika a v oblasti Regionálny rozvoj.