Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - dotácia

16/12/2011 15:57

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  zverejnilo prioritné oblasti podpory rozvoja sociálnych služieb a podpory vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Termín na predkladanie žiadostí je 31. december 2011. Viac info tu.