Novinky ZMOS

19/07/2011 14:56

ZMOS zvažuje, že požiada prezidenta o nepodpísanie zákona o cestnej premávke