Ocenenie významných osobností NSK

22/09/2011 14:41

Nitriansky samosprávny kraj vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na ocenenie významných osobností NSK. Ocenenia možno udeliť osobám, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k rozvoju NSK, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými činmi a zaslúžili sa o rozvoj priateľstva medzi národmi a regiónmi sveta. Viac info tu.