Konferencia: Operačný program Životné prostredie a výsledky jeho realizácie v roku 2012

27/12/2012 11:54

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Životné prostredie v spolupráci so zástupcami Regionálnych environmentálnych poradenských a informačných stredísk Slovenskej agentúry životného prostredia zorganizovalo dňa 19. decembra 2012 v priestoroch Hotela LUX v Banskej Bystrici Výročnú konferenciu s názvom „Operačný program Životné prostredie a výsledky jeho realizácie v roku 2012“. 


Na konferencii vystúpil s úvodným príhovorom generálny riaditeľ sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Martin Húska, ktorého v úvodných rečiach doplnili aj generálna riaditeľka Slovenskej agentúry životného prostredia, Dagmar Rajčanová a vedúci komunikačného oddelenia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Peter Zsapka. 

Konferencia okrem zhodnotenia stavu implementácie prostriedkov Operačného programu Životné prostredie z pohľadu Riadiaceho orgánu pre OPŽP a zástupcu REPIS otvorila priestor aj na predstavenie výsledkov Operačného programu Životné prostredie v podobe príkladov zrealizovaných projektov v oblasti podpory zlepšovania stavu životného prostredia na Slovensku. Výsledky účastníkom priblížili aj jednotliví zástupcovia prijímateľov prostriedkov z Operačného programu Životné prostredie formou zaujímavých prezentácií o projektoch podporených z OPŽP a najmä možnosťou následnej diskusie s účastníkmi konferencie a zástupcami RO pre OPŽP o ich konkrétnych problémoch spojených s implementáciou týchto projektov. 

Na konferencii sa zišli účastníci z radov odbornej verejnosti pracujúci vo sfére ochrany a obnovy životného prostredia a krajiny, najmä z orgánov regionálnej a miestnej samosprávy, regionálnych environmentálnych poradenských a informačných stredísk a z radov prijímateľov. Tímto bol počas konferencie ponúknutý široký priestor k diskusii všetkých tém spojených s implementáciou Operačného programu Životné prostredie.

Bližšie informácie môžete nájsť tu.